Digital introduktionskurs

Handledarkurs Online / Detta är en lärarledd distansundervisning som du kan göra var som helst. Du måste boka en plats för varje deltagare.

Introduktionsutbildning (tidigare kallad handledarutbildning) är ett krav för att få övningsköra privat. Både du och den du ska köra med måste gå kursen.

Introduktionsutbildning/Handledarkurs

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig erfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.