Köpvillkor | Körkortsjakten

Köpvillkor Tjänster

Din bokning

Vi ber dig notera att de tjänster som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av tjänsteutövaren direkt och inte av Körkortsjakten. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Körkortsjakten inte utgör part till. Vi ber dig också att notera att eventuell betalning av tjänster bokade via bokningstjänsten hanteras av Klarna på uppdrag av Körkortsjakten. För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta. Nedan följer Trafikskolans köpvillkor för de tjänster eller produkter du köper på www.korkortsjakten.se

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive körkortsjaktens reservationsavgift, moms, och ev. frakt. Betalningsvillkor finns angivet i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Körkortsjaktens bokningsavgift hanteras i en separat faktura/transaktion och resterande beställning i en separat faktura/transaktion. Om du har gjort ett köp via Körkortsjakten och sedan utav någon anledning valt att betala även på trafikskolan är det trafikskolan som ska göra återbetalningen. När du betalar med kort så dras totalsumman direkt vid köptillfället.

Ångerrätt paket

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information. Körkortsjaktens reservationsavgift ingår inte i ångerrätten och betalas inte tillbaka vid ev. återköp av beställning

Du har inte ångerrätt om: Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering. Det är ingen ångerrätt på Körkortsjaktens reservationsavgift.

När du utnyttjat din ångerrätt: Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Att tänka på

Vi ber dig tänka på att komma i god tid till din kurs och ta med dig en kopia av e-postbekräftelsen och ta alltid med legitimation. Eftersom ditt avtal är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

Avbokningspolicy kurser

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på korkortsjakten.se (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. I det fall betalning har initierats vid bokningstillfället så kan bokningen avbokas senast 48 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden. Om du bokar en tjänst för vid en bestämd dag eller tidsperiod inom 48 timmar innan tidpunkten för den bokade tiden har du ingen ångerätt att avboka eller omboka.

Om du önskar avboka en bokad kurs ska detta ske senast 48 h innan kursens starttid.

Kursavgifter är återbetalningsbara under vissa omständigheter enligt nedan.

 • En bokning är officiellt avbokad när du klickar på avbokningsknappen på din dashboard och avbokningen har bekräftas till dig via mail eller sms. OBS! Du kan bara avboka eller omboka ifrån den användaren som lagt beställningen.
 • För en återbetalning av avgifter för en kurs eller lektion måste avbokning göras senast 48 timmar före kursens starttid. Om kursen t.ex. är på fredag kl 18:00 måste du avboka senast på onsdagen innan kl 18:00. Undantag är om Kursen bokas inom 48 timmar innan kurs start går det inte att avboka eller omboka. Du är själv ansvarig för att avboka/omboka din kurs och du måste logga in med den mailadress som tillhör den som betalade ordern. Det skapas ett konto automatiskt vid beställning.Välj glömt lösenord om du inte valt något ännu. Genom att: Logga in på körkortsjakten med mailadressen som tillhör den som betalade vid bokningstillfället. Välj Mina beställningar i menyn till vänster. Klicka på kursen i listan och sedan tryck på ”Visa kurs”. Där kan du välja att omboka eller avboka. Detta går endast 48 timmar innan kurstillfälle.
 • Om deltagaren påbörjar men väljer att avbryta en kurs tidigare än planerat sker ingen återbetalning.
 • För körkortsjaktens reservationsavgift sker ingen återbetalning.

Om du önskar omboka en bokad kurs ska detta ske senast 48 h innan kursens starttid. Observera att du kan endast omboka en gång. En kurs som redan är ombokad kan inte avbokas sedan i sin helhet

Kursavgifter är återbetalningsbara under vissa omständigheter enligt nedan. När du väljer att omboka en kurs får du ett saldo som du i inloggat läge kan köpa en ny kurs för. Observera att det endast går att omboka en kurs en gång.

 • En ombokning är officiellt ombokad när du klickar på ombokningsknappen på din dashboard och ombokningen har bekräftas till dig via mail eller sms.Observera att det endast går att omboka en kurs en gång.
 • För en återbetalning av avgifter för en kurs eller lektion måste ombokning göras senast 48 timmar före kursens starttid. Om kursen t.ex. är på fredag kl 18:00 måste du avboka senast på onsdagen innan kl 18:00. Undantag är om Kursen bokas inom 48 timmar innan kurs start så går det inte att avboka eller omboka.
 • Om deltagaren påbörjar men väljer att avbryta en kurs tidigare än planerat sker ingen återbetalning. En kurs kan heller inte ombokas först för att sedan bokas av helt eller bokas om ytterligare en gång.
 • Vid ombokning sker även återbetalning till ditt saldo för körkortsjaktens reservationsavgift.
 • Om skolan väljer att avboka din kurs 48h innan kurstillfället, är det skolans ansvar att antigen återbetala kunden eller erbjuda nytt kurstillfälle, eller alternativa lösningar.

  Cookies

  På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra tjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av tjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använde vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

  Betalningsätt

  Läs mer om Klarnas olika betalningsalternativ. Besök Klarna

Köpvillkor presentkort på Körkortsjakten

Allmänna villkor för konsument vid köp av presentkort

(gäller fr.o.m. 2017-11-01)

§1 Allmänt: Körkortsjakten AB (Körkortsjakten), org.nr. 556529-2125, är en bokningstjänst som träffat avtal med ett antal tjänsteutövare av skilda slag (”Tjänsteutövare”). Körkortsjakten har genom dessa avtal erhållit en rätt att å Tjänsteutövarens vägnar presentera, förmedla och sälja deras tjänster (”Tjänster”). Dessa Tjänster presenteras på Körkortsjaktens hemsida. Den som beställer och betalar ett presentkort anses vara köpare (”Köpare”). Den som bokar en Tjänst och därmed konsumerar ett presentkort anses vara slutkund (”Slutkund”). Presentkortet ska användas för att betala eller delbetala en tjänst genom att ange den presentkortskod som anges på presentkortet vid bokning av en tjänst eller köp av en produkt på Körkortsjakten.se

§2 Skadestånd: Så snart Slutkund eller Körkortsjakten bokat tid för att använda Presentkortet hos Tjänsteutövare så föreligger ett separat avtal mellan Slutkunden och Tjänsteutövaren. Körkortsjakten tar inte ansvar för uteblivna eller felaktigt utförda Tjänster.

§3 Tjänsteutövare: Presentkortet är giltigt hos de Tjänsteutövare som vid tiden för användande av Presentkortet accepterar betalning med Presentkort. En lista över Tjänsteutövare finns tillgänglig på Körkortsjakten.se under sektionen för presentkort.

§4 Text och bild: De texter och bilder som beskriver Tjänsteutövare, Tjänster och Presentkort avser att i så hög grad som möjligt återspegla de Tjänster som Slutkund kan konsumera. Körkortsjakten vill dock reservera sig för att bilder kan vara generiska och fungera som exempel eller illustrationer av Tjänsteutövare och Presentkort. Vad avser texter kan Körkortsjakten ha mottagit missvisande information från Tjänsteutövare och för det fall Slutkund därigenom anser sig inte ha erhållit exakt den Tjänst som texten beskriver bär Körkortsjakten inte något ansvar gentemot Slutkund. Körkortsjakten reserverar sig även för eventuella tryckfel på såväl hemsidan som i tryckt material.

§5 Presentkort och Presentkortskod: Körkortsjakten levererar Presentkortet med tillhörande presentkortskod digitalt till Köparen. Leveransen innehåller ett av Köparen angivet belopp, presentkortskod och giltighetstid. Slutkund skall på Körkortsjaktens hemsida använda Presentkortet genom att boka önskad Tjänst och då ange presentkortskoden, som anges på Presentkortet, i fält för ”Presentkortskod” i bokningsflödet. Presentkortet är en värdehandling och utan dessa handlingar kan Slutkund inte använda sitt Presentkort. Om Slutkund väljer en dyrare Tjänst än vad det finns pengar för på Presentkortet måste aktuell mellanskillnad betalas. Väljer Slutkund en billigare Tjänst har Slutkund beloppet motsvarande mellanskillnaden tillgodo på sin presentkortskod.

§6 Giltighetstid och saldo: På Presentkortet anges en giltighetstid som är 12 månader från köptillfället. Presentkort måste användas inom giltighetstiden. Slutkund kan med presentkortskoden se giltighetstid samt aktuellt saldo på Körkortsjakten.se.

§7 Bokning: Slutkund erhåller en presentkortskod i Presentkortet. Presentkortskoden används genom bokning på Körkortsjakten.se.

§8 Tillgänglighet: Slutkund kan på Körkortsjakten.se även se vilka tider som är tillgängliga hos den Tjänsteutövare som Presentkortet är giltigt hos.

§9 Om Tjänsteutövaren avbokar: Om Tjänsteutövaren måste ställa in en bokad tjänst p.g.a. någon anledning som är utom Tjänsteutövarens kontroll som t.ex. sjukdom eller tekniska problem skall Tjänsteutövaren lämna besked snarast möjligt om nästa datum för genomförande. Körkortsjakten ersätter inte och kan inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader som kan ha uppkommit för Slutkund eller Köpare som en följd av en avbokning. Sådana merkostnader innefattar men är inte begränsade till resekostnader.

§10 Reklamation och ansvar: Körkortsjakten ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, och andra olägenheter som kan härledas till genomförandet av, eller har annan koppling till, själva Tjänsten. Tjänsterna som säljs via Körkortsjakten genomförs av utvalda Tjänsteutövare. Med detta avses att Körkortsjakten ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Köpare och Slutkund. Oavsett vem som bär ansvaret för det klagomål som Köparen eller Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till Körkortsjakten på [email protected]. Dock påfordrar Körkortsjakten att Slutkunden påtalar sina eventuella klagomål med Tjänsteutövaren redan vid tillfället för Tjänsten. Körkortsjakten utlovar svar till den som reklamerar inom 20 arbetsdagar från det att ärendet är Körkortsjakten tillhanda. Lagstadgad ångerrätt, enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, är tillämplig på avtal avseende köp av Presentkort via Körkortsjakten.se. Detta innebär att Köparen kan ångra ett köp av ett presentkort inom fjorton (14) kalenderdagar från det Köparen mottagit Presentkortet. Köparen behöver inte ange någon anledning för utnyttjandet av ångerrätt. Dock förutsätter utnyttjandet av ångerrätten att Presentkortet inte har aktiverats eller nyttjats helt eller delvis. Om Köparen vill utnyttja sin ångerrätt ska Köparen kontakta Körkortsjakten [email protected] bifoga Konsumentverkets ångerblankett (http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/standardmall-for-information-om-angerratten.html), alternativt tydligt uppge dessa uppgifter på annat sätt vid kontakt med Körkortsjakten. Om Köparen utövar sin ångerrätt, ska Körkortsjakten betala tillbaka vad Köparen har betalat till Körkortsjakten, minus betalningsförmedlares transaktionsavgift. Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Körkortsjakten tog emot Köparens meddelande om att ångerrätten utnyttjas. Eventuella omkostnader som uppkommer i samband med utnyttjande av ångerrätten, till exempel betalningsförmedlares transaktionsavgift, bekostas Köparen.

§11 Förlorat eller stulet värdebevis: I händelse av ett förlorat eller stulet värdebevis, måste kunden kontakta Körkortsjakten omgående. Kunden erhåller ett nytt värdebevis om värdebevisets Köpare alternativt Slutkund kan hittas i Körkortsjaktens register. En administrativ avgift på 100 kronor tillkommer.

§12 Force Majeure: Körkortsjakten är vidare befriat från ansvar gentemot Köpare och Slutkund om Körkortsjakten förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Körkortsjaktens kontroll eller förmåga som Körkortsjakten inte skäligen kunnat förväntas förutse, och vars följder Körkortsjakten inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit, eller om Körkortsjakten förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.

§13 Ändringar: Körkortsjakten äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och Slutkund uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna villkoren.

§14 Behandling av personuppgifter: För att kunna genomföra köpet av Presentkort och leverera Presentkort behöver Körkortsjakten behandla Köparens personuppgifter. Sådana personuppgifter inkluderar t.ex. namn, kontaktuppgifter och i förekommande fall kontokortsnummer och/eller personnummer. Köparens personuppgifter kommer att användas för att genomföra köpet av Presentkort och leverera Presentkortet. Körkortsjakten har inte något ansvar för Tjänsteutövarnas behandling av dina personuppgifter. För information om Tjänsteutövarnas personuppgiftsbehandling hänvisar vi dig till respektive Tjänsteutövares personuppgiftspolicy. Förutom att genomföra köpet av Presentkort och leverans av Presentkort kan Körkortsjakten komma att använda dina personuppgifter för att genomföra marknads- och kundanalyser och affärs- och metodutveckling samt för marknadsföringsändamål. Körkortsjakten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med ovan angivna ändamål. Om Köparen betalar med kontokort eller faktura behöver Körkortsjakten skicka Köparens personuppgifter till Klarna, i syfte att betalningen ska kunna genomföras.