YKB UTBILDNING GRUNDKURS 140 H

För att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil eller buss krävs att föraren har ett yrkeskompetenbevis utöver körkort för fordonsslaget. Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 140 timmar. Den förkortade grundutbildningen ska omfatta minst 10 timmars praktisk utbildnig. Provet avläggs oftast vid Trafikverkets förarprovskontor. Den kortare grundutbildningen, som är på 140 timmar, är avsedd för dig som är 23 år och äldre och utbildar dig till förare för persontransporter med buss eller för dig som är 21 år och äldre och utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil. Innan du påbörjar din utbildning bör du ha ditt C alt. D- kort klart eller nästan klart. Detta för att få din bästa möjliga utbildning.
Boka och betala med Klarna Faktura, både privat och företag.
YKB utbildning är ett lagkrav för chaufförer som kör lastbil alt. buss i yrkestrafik. Boka och betala med Klarna Faktura, både privat och företag.

Vart femte år behöver YKB beviset uppdateras med fortbildning för transportslagen för att få sitt yrkeskompetensbevis förnyat.