Introduktionskurser

Handledarutbildning för körkort - Boka och betala med Klarna Online

Introduktionsutbildning (tidigare kallad handledarutbildning) är ett krav för att få övningsköra privat. Både du och den du ska köra med måste gå kursen.
Dessa kurser är fysiska i klassrum. Transportstyrelsen tillåter inte längre att dessa kurser genomför på distans/online.

Introduktionsutbildning/Handledarkurs

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • Viktiga faktorer för trafiksäkerheten och miljön

En introduktionsutbildning är minst tre timmar. Under utbildningen får du bland annat information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov). Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig erfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.