YKB UTBILDNING GRUNDKURS 35 H

Varje yrkesförare måste genomgå en fortbildningskurs vart femte år på minst 35 timmar, fördelat på 5 olika moment. Boka och betala med Klarna Faktura, både privat och företag.

De fem momenten är:
YKB Delkurs 1 Sparsam Körning
YKB Delkurs 2 Godstransporter
YKB Delkurs 3 Lagar och Regler
YKB Delkurs 4 Ergonomi och Hälsa
YKB Delkurs 5 Trafiksäkerhet och Kundfokus

Här kan du boka samtliga delar.

För varje delmoment man genomfört utfärdas ett intyg. Utbildningsanordnaren anmäler till Transportstyrelsen när sista delmomentet är genomfört. Man har sedan ytterligare 5 år på sig att genomföra en ny fortbildning. Det krävs inget prov på Trafikverket för fortbildningen.